PRIVACY & DISCLAIMER

Iedere bezoeker van deze website en lezer van de nieuwsbrieven en iedereen die gebruikt maakt van de informatie die op deze website aangeboden wordt, gaat akkoord met de voorwaarden die in deze disclaimer genoemd worden.

ALGEMEEN

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Surflife.nl. Deze website en nieuwsbrief wordt door de afdeling Marketing & Communicatie van Surflife.nl beheert. Hoewel de informatie op deze site met zorg samengesteld wordt, is het toch mogelijk dat informatie verouderd of niet (meer) correct is. Surflife.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, en wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid in dit kader af. Ook aanvaardt Surflife.nl geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de informatie die aangeboden wordt op websites en nieuwsbrieven van derden waar bezoekers via hyperlinks op deze site naar gebracht worden.

Indien u een beschrijving heeft uitgeprint en in een later stadium een boeking maakt, dan wijzen we u erop om op het moment van reserveren notie te nemen van eventuele aanpassingen in het reisschema of reissom op deze website en/of wijzigingen in eventuele ontvangen uitgebreide beschrijvingen. Uiteraard verplicht Surflife.nl zich om eventuele wijzigingen die na een definitieve reservering voorkomen aan de klanten kenbaar te maken conform de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u op deze site raadplegen.

Herroepingsrecht Particulieren: Op het gebruik van deze internetsite en nieuwsbrieven is het Nederlandse recht van toepassing. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet via een Internet site of via de fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Maar dit recht geldt niet voor reisovereenkomsten. Een telefonische of een online boeking wordt als bindend beschouwd. De wet Koop op Afstand is voor het sluiten van reisovereenkomsten niet van toepassing. Reisovereenkomsten zijn een uitzondering op deze wet.

Wijzigingen disclaimer Surflife.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Daarom verdient het aanbeveling dit document geregeld te lezen.

Rechten bezoekers 

Bezoekers van deze website en lezers van nieuwsbrieven van Surflife.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan informatie die op deze website en nieuwsbrieven aangeboden wordt.

EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHT ©

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten, de filmpjes, de merknamen, de logo’s en andere materialen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Surflife.nl, tenzij anders vermeldt. Het is verboden materialen of een gedeelte van materialen van deze website of nieuwsbrieven te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van Mambo. Niets mag van deze website of nieuwsbrieven zomaar gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.